Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
w Poznaniu
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 40 im. Mieszka I

Stara wersja strony Przedszkola 23

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Garbary 82
61-758 Poznań
tel/fax: 618522800 (szkoła)
tel/fax: 618524629 (przedszkole)
Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Poznaniu jest
Pani Izabela Malinowska-Szabowska mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl Zastępca: Monika Drobnik mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl